Det är många årskurser som fotograferas till skolkatalogen, det tar därför längre tid att sammanställa den än dina personliga bilder.


Såhär ser proceduren ut från att du fotas till att du har katalogen i din hand: 

  1. Fotografering av skolans alla klasser
  2. Bildbehandling sker
  3. Kompletterande-/omfotografering vid behov
  4. Skol-/ kommunkatalogen börjar sammanställas 
  5. När katalogen är fullständig med bilder skickas den iväg för godkännande av skolan
  6. När skolan/ kommunen har godkänt katalogens innehåll, då skickas den till tryckeriet
  7. Därefter kommer den snart hem till dig! 


Du kan räkna med att du har din skolkatalog i handen cirka 3 månader efter fotograferingsdatumet.