Beställning via hemsidan kräver mailadress till bildkonto, i annat fall kan ni skicka in talongen ifylld och underskriven till oss så får ni hem ett grundpaket till påseende.