Skolkatalogen levereras i en separat försändelse med tillhörande faktura.