Fördelen är att du kan se skolfotobilder du har lagt till och en sammanställning på dina beställningar och leveranser.